Skip to content

Blogin tarkoitus

Blogissa julkaistut mietteet ovat minun henkilökohtaista ajattelua eivätkä edusta YTL:n kantaa. Tavoitteena on lisätä keskustelua opettajien ja sensoreiden välillä; jokainen hyödyntää keskustelua miten haluaa. Yksittäisten vastausten pisteytyksestä ei täällä keskustella.

Mainokset

Sähköisistä vastauksista

Jaoksen (ja opettajien) kommentteja vanhan yo-tehtävän hypoteettisiin vastauksiin:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/blogitekstit/541-matematiikan-vastaukset

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/aktuellt/bloggar/552-exempelsvar%20i%20matematik

Esitelmiä/föredrag

Presentation från FysKem dagarna (17.11.2017).

OPH yo-tutkintoseminaari (20.11.2017).

Kommentteja sähköisestä kokeesta

MAOL:n syyskoulutuspäivien kalvot: maol2017syksy

Sähköiset esimerkkitehtävät

Sähköiset esimerkkitehtävät on nyt julkaistu osoitteissa:

Tarkoituksena on näyttää, minkälaisin tehtävin voidaan vastata siihen haasteeseen, että matematiikan kirjoittaminen tietokoneella on jonkin verran hitaampaa kuin käsin.

Toisaalta on syytä huomata, että lähes kaikki viime vuosien tehtävät ovat käyttökelpoisia myös sähköisessä kokeessa, sillä tietokoneen toiminnallisuudet vastaavat monessa suhteessa CAS laskinten ominaisuuksia.

Kritiikistä

Tässä kalvot MAOL:n syyskoulutuspäiviltä Oulussa. Jos niissä korvaa sanat ”syksyn koe” sanoilla ”kevään koe”, niin on varsin ajankohtainen, sillä täsmälleen samat asiat tuntuvat puhuttavan taas…

MAOL_oulu

Sähköisiä esimerkkitehtäviä

Matematiikan jaos valmistelee parhaillaan esimerkkitehtäviä sähköisistä yo-tutkintoa silmällä pitäen. Olemme identifioineet seuraavat uudet tilanteet, joita pitää ottaa huomioon:

  1. taulukkolaskentatehtava, vastauksessa pitaa kayttaa taulukkolaskentaohjelmaa
  2. dynaaminen GeoGebra tiedosto jossa annetaan tehtävän kannalta hyödyllistä muttei välttämätöntä tietoa (esim toisen asteen ratkaisukaavan johtamisesta).
  3. regressio ja korrelaatio reaalimaailman ilmiöistä
  4. erilaisia tehtäviä, joissa vain vastaus lasketaan (vastausajan säästämiseksi)
  5. video tehtävän innoittajana
  6. video, josta pitaa ottaa tietoa, esim. pi:n laskeminen polkupyoran avulla
  7. Laatikoita, joissa todistuksen osia + ylimaaraisia. Tehtavana jarjestaa ne oikein.

Onko jotain muita tehtävätyyppejä, joita pitäisi esimerkkitehtäviä suunniteltaessa huomioida?

Sähköisessä MAFYKE-kokeessa askarruttavia asioita

Vastaa kyselyyn osoitteessa: https://digabi.fi/2017/01/kysely-sahkoisessa-mafyke-kokeessa-askarruttavia-asioita/

Vastaukset kootaan FAQ-sivustolle kaikkien luettavaksi. Vastausaikaa on 31.1.2017 asti.